1. หน้าหลัก
  2. ติดต่อเรา

Hengyuan Food Machinery Co., Ltd.

ที่อยู่ : No.6 Jinhe Road, Economic Development Zone, Suzhou city, Anhui Province

ติดต่อ: นางสาว หวัง หยวนหยวน

มือถือ: +86-18725576600
+86-18305571209

โทรศํพท์: +86-557-3930031

อีเมล: hengyuanetw@sina.com

Whatsapp/Wechat:+86-18305571260 (Sunny)
+86-18725576600 (Pezzi )

Skype:+86-18305571260 (Sunny)

แบบฟอร์มสอบถาม